Header Ads

Video: Đánh giá Tesla Model 3

Model 3 là chiếc xe quan trọng nhất của Tesla, bởi vì nó hoàn toàn có thể tạo ra hoặc phá vỡ công ty.

Nó có rất nhiều tiềm năng, trong đó có tuyên bố ấn tượng cho một phạm vi hơn 300 dặm và thời gian 0-60mph của 5.1sec. Nhưng nó cũng đã gây ra nhiều căng thẳng cho Tesla, phần lớn là do mức độ chưa từng có của nhu cầu mà nó đã nhận được và, như ông chủ Elon Musk đặt nó, kết quả là "địa ngục sản xuất".

Nhưng, vấn đề kinh doanh sang một bên, hôm nay chúng ta đang ở đây để xem làm thế nào mô hình 3 ngăn xếp chống lại các đối thủ thông thường hơn từ thích của BMW và Mercedes, và cho dù nó có thể giành chiến thắng chúng tôi với hiệu suất zippy. Người đàn ông Matt Prior của chúng tôi đứng sau tay lái để đưa ra quyết định ...

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.